Zeeland Waterstofland

Voor de energietransitie bereidt de industrie zich geleidelijk voor op het produceren van grote hoeveelheden groene waterstof (door elektrolyse), die in de toekomst voornamelijk via het waterstofnetwerk zal worden gedistribueerd.

Er is dringend behoefte aan een economisch aantrekkelijk flexibel groen waterstofdistributiesysteem voor de vele kleine opwekkers (elektrolyzers) en gebruikers. Een vereiste is het behalen van soortgelijke functionaliteiten zoals de huidige volwassen distributie van fossiele brandstoffen (wat een bewezen infrastructuur is).

Hoofdpartner Vitrite Middelburg, in samenwerking met Blue H Engineering, VoltH2, Yerseke Engine Service (YES) en Impuls Zeeland, ontwikkelt een dergelijk flexibel distributiesysteem (hydrogen swapping tankcontainer) voor de distributie van groene waterstof voordat iedereen is aangesloten op het waterstofnetwerk en vooral voor mkb’ers die gaan opwekken en gaan verbruiken. Het project, genaamd Zeeuws Waterstofland, wordt gefinancierd door het REACT-EU-programma en is gehonoreerd door de Provincie Zeeland.

Het innovatieve project pakt barrières aan, zoals:

  • Geen beschikbaarheid van flexibele, economisch aantrekkelijke distributie-eenheid (voor transport en opslag) voor aanbod van 350 – 750 kg groene waterstof;
  • Geen snelle en veilige aansluitmethode beschikbaar om te laden en lossen op waterstofterminals. Ook wanneer de hoogste veiligheidsniveaus vereist zijn;
  • Geen beschikbaarheid van economische distributie naar waterstofvulstations (wegen), en in de toekomst naar bunkerstations (waterwegen), en luchthavens, en als schone brandstof voor de binnenvaart (voortstuwing) en voor slimme warmte- en stroomvoorziening voor gebouwen en woningen;
  • Gesloten markt, gecontroleerd door de belangrijkste leveranciers van industriële gassen.

Het project presteert en demonstreert

Ontwikkeling, testen en validatie van technische tools en socio-economische modellen (business cases) voor de implementatie van het groene waterstof swapping tank-containersysteem en de demonstratie van de flexibele distributiemethode. Allemaal om de acceptatie en implementatie van de distributie van koolstofvrije brandstof en/of groene bouwsteen te vergroten, met een hoog impactpotentieel.
 
brand bar